Cennik

MEDYCYNA SPORTOWA
Zastrzyki z kwasu - wiskosuplementacja 100 (bez kosztu leku) pod kontrolą USG 300 PLN
Zabiegi Sonochirurgii
Płukanie zwapnień barku w znieczuleniu miejscowym 700 - 1200 zł
Ewakuacja zastarzałego krwiaka z mięśni w znieczuleniu miejscowym 400 - 700 zł
Ewakuacja zastarzałego krwiaka z mięśni na bloku operacyjnym "shaverem" 3500 - 4500 zł
Blokada dostawowa 100 zł
Operacje i leczenie ręki / łokcia / nadgarstka Cena Koszt implantu
Pozostanie na noc w oddziale 700 zł
Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena 4500 - 6500 zł
Leczenie małoinwazyjne zespołu cieśni kanału nadgarstka 2 500 zł
Leczenie zapalenia ścięgna / pochewek ścięgnistych ręki 2000-3000 zł
Leczenie operacyjne zespołu Guyona 3 500 zł
Leczenie operacyjne choroby De Quervaina 3 500 zł
Leczenie przeskórne choroby De Querveina (choroba piastunki) 1 200 zł
Operacja zespołu rowka nerwu łokciowego 4 000 zł
Operacja palca strzelającego 2 000 zł
Zabieg przezskórnego małoinwazyjnego leczenia palca strzalającego 700 zł
Operacja palca młotkowatego (młoteczkowaty) ręki 3 200 zł
Operacja palca butonierkowatego ręki 4 000 zł
Operacja palca typu łabędzia szyja 4 000 zł
Operacja kciuka alpinisty 4 000 zł
Operacja kciuka narciarza 4 000 zł
Operacja łokcia golfisty 4 000 zł
Operacja łokcia tenisisty 4300-5000 zł
Endoprotezoplastyka główki (poprawnie głowy) kości promieniowej 7000-8000 zł 2000-4000zł 
Operacja chrząstki trójkątnej 3500-4500 zł
Artrodeza nadgarstka 4500-6500 zł
Artrodeza częściowa nadgarstka 4500-7500 zł
Operacja usztywnienia stawów palców 2500-3500 zł 100-1200zł
Proteza stawu śródręczno-paliczkowego 5000-7000 zł 800-1800zł
Proteza stawu międzypaliczkowego 3500-5500 zł 800-1800zł
Proteza stawu łokciowego 10000-15000 zł 3000-7000zł
Uwolnienie ścięgna palca ze zrostów międzytkankowych 2000-7000 zł
Rekonstrukcja ścięgna ręki 3000-5000 zł
Szycie ścięgna w obrębie ręki 2500-4500 zł
Szycie nerwu w obrębie ręki 2000-5000 zł
Rekonstrukcja nerwu w obrębie ręki 3500-5500 zł
Przeszczep nerwu w obrębie ręki 5000-10000 zł
Nastawienie złamania paliczka ręki 500-700 zł
Nastawienie złamania kości nadgarstka 400-700 zł
Otwarte nastawienie złamania kości nadgarstka, śródręcza, przedramienia - stabilizacja na płycie 3500-6500 zł
Operacja złamania kości łokciowej 3500-6500 zł 1300-2800zł
Operacja złamania kości ramiennej 4500-6500 zł 1300-2800zł
Operacja zwichnięcia łokcia 2000-4000 zł
Resekcja głowy kości łokciowej 3000-4000 zł
Operacja braku zrostu kości śródręcza i paliczków 3000-5000 zł
Operacja rozdzielenia zrośniętych palców ręki 4500-5500 zł
Operacja usunięcia dodatkowego palca ręki 2000-3000 zł
Leczenie operacyjne deformacji pourazowej palców (kikutów) 3500-5500 zł
Leczenie operacyjne przykurczu palca ręki 3500-6500 zł
Leczenie stawów rzekomych kończyny górnej 5000-8000 zł  1400-3000zł
Operacja wycięcia kaletki łokciowej 2500-4000 zł
Tenosynowektomia nadgarstka 4 000 zł
Synowektomia stawów ręki 4 000 zł
Usunięcie gangliona nadgarstka (torbieli galaretowatej) 1000-3000 zł
Usunięcie zmiany guzowatej podskórnej w obrebie ręki 1000-3000 zł
Wycięcie chrzęstniaka / kostniaka/włókniaka ręki 2000-4000 zł
Wycięcie cysty kostnej / torbieli kostnej ręki 2000-4000 zł
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny górnej - indywidualnie 700-4500 zł
Łokieć - synowektomia stawu 5000-7000 zł
Leczenie operacyjne stawu barkowego Cena Koszt implantu
Pozostanie na noc w oddziale 700 zł
Operacyjne leczenie nawykowego zwichnięcia (niestabilności) stawu barkowego 10500-12500 zł 500-1500zł
Artroskopowa rekonstrukcja stożka rotatorów 11500 - 12500 zł 500-1500zł
Klasyczna (otwarta) rekonstrukcja stożka rotatorów 7 000 zł  400-1500zł
Operacja mini-open, małoinwazyjna stożka rotatorów 8 000 zł  400-1500zł
Artroskopowe usunięcie zwapnień stożka rotatorów 8 000-10500 zł
Artroskopia barku 8500 - 14000 zł
Artroskopowe odbarczenie przestrzeni podbarkowej, tzw. Ciasnoty podbarkowej 6 000 zł
Endoprotezoplastyka połowiczna stawu barkowego 11 000 zł 2500-4500zł 
Artroskopowa tenodeza bicepsa 7 500 zł 350-860zł 
Klasyczna operacyjna resekcja stawu barkowo - obojczykowego (Mumford) 4 400 zł
Artroskopowa resekcja stawu barkowo - obojczykowego (Mumford) 8 500 zł
Artroskopowa stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego (podwieszka tytanowa i szew niewchłanialny) 9 500 zł  1500-3000 zł
Stabilizacja stawu mostkowo-obojczykowego płytką hakową 4 500 zł
Artroskopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu barkowego 6000-8500 zł
Artroskopowa synowektomia stawu barkowego 8000-10000 zł
Otwarte nastawienie obojczyka z zespoleniem płytą 4500-7500 zł 800-1800zł 
Rekonstrukcja więzadeł w zastarzałym zwichnięciu stawu barkowo-obojczykowego 7500-10500 zł
Leczenie operacyjne złamania trzonu kości ramiennej - indywidualnie 5500-9500 zł  1200-2400zł
Operacja rekonstrukcyjna chrząstki stawu barkowego z membraną HIALOFAST 9 000 zł
Reinsercja przyczepu zerwanego mięśnia piersiowego 4700-6300 zł  350-700zł
Doszycie zerwanego ścięgna mięśnia dwugłowego (bicepsa)  artroskopowo 7 000 zł
Doszycie zerwanego ścięgna mięśnia dwugłowego (bicepsa)  dostęp małoinwazyjny 6 000 zł
Operacyjne leczenie stawu kolanowego Cena Koszt implantu
Artroskopia lecznicza kolana 5500-7500 zł
Artroskopowe usunięcie fałdu błony maziowej kolana 4500-5500 zł
Artroskopowe usunięcie konfliktu ciała Hoffy 4500-5000 zł
Artroskopowe usunięcie torbieli Bakera 5 500 zł
Operacja kolana skoczka sposobem klasycznym 4 000 zł
Operacja kolana skoczka artroskopowo 5 000 zł
Proteza powierzchniowa Arthrosurface kolana 7 500 zł
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) 11 000 zł 700 -1500zł
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego przedniego (ACL) 12000-15000 zł 700 - 2000zł
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) z jednoczasową naprawą łąkotki 11 500 zł
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) metodą Internal Bracing 11 000 zł  700 -1000zł
Rekonstrukcja (doszycie własnego - reinsercja ) więzadła krzyżowego przedniego (ACL) metodą Internal Bracing 10 000 zł 700 - 1000zł
Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego (PCL) 11 500 zł  700 - 1500zł
Rekonstrukcja rewizyjna więzadła krzyżowego tylnego (PCL) 13000-17000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych - przedniego (ACL) i tylnego (PCL) 14000-20000 zł  1400 - 3000 zł
Rekonstrukcja więzadła pobocznego bocznego (LCL) z użyciem własnego ścięgna 6400-7500 zł 300 - 860zł
Rekonstrukcja więzadła pobocznego bocznego (LCL) z użyciem ścięgna z banku tkanek 8400-9500 zł 3100 - 3660zł
Rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego (PLC) 12 000 zł 1200 - 3000zł
Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego (MCL) 5500-7500 zł  600 - 1800zł
Naprawa, szycie więzadła pobocznego piszczelowego (MCL) 4000-7000 zł  300 - 860zł
Artroskopowe szycie, naprawa łękotki kolana 5500-7500 zł  100 - 860zł
Artroskopowa repozcja i doszycie zwichniętej łękotki 6500-8000 zł
Artroskopowy przeszczep łąkotki allogenicznej z banku tkanek 15 000 zł
Artroskopowa implantacja sztucznej łękotki Menaflex lub Actifit 12 000 zł
Artroskopowa plastyka niestabilności rzepki, boczne uwolnienie rzepki 5500 - 8500 zł
Operacyjna korekcja niestabilności rzepki - rekonstrukcja więzadła rzepkowo- udowego (MPFL) 4500-7000 zł
Pełna rekonstrukcja niestabilności rzepki w przypadku rzepki niskiej lub wysokiej z transferem guzowatości piszczeli 8000-10000 zł
Zabieg wycięcia kaletki przedrzepkowej 1800-3500 zł
Osteotomia kości piszczelowej - zmiana osi kończyny (HTO) 6500-9500 zł  2800 - 4500zł
Osteotomia kości udowej - DFO 7000-10000 zł  2800 - 4500zł
Operacyjne leczenie złamania rzepki 4000-5000 zł  200 - 1450 zł
Klasyczna (na otwarto) rekonstrukcja chrząstki rzepki z użyciem membrany Hyalofast lub kolagenowej 6 000 zł
Artroskopowe leczenie chondromalacji rzepki - wyrównanie ubytków, mikrofrakturacje 5500-7000 zł
Artroskopowa rekonstrukcja chrząstki rzepki z użyciem membrany 10 500 zł  4000zł
Artroskopowa rekonstrukcja chrząstki kolana z użyciem membrany 10 500 zł  4000zł
Artroskopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu kolanowego 5000-7000 zł
Artroskopowa synowektomia kolana 6000-7500 zł
Leczenie chrząstki stawowej kolana metodą mikrozłamań 5500-7500 zł
Rekonstrukcja chrzastki i kości po martwicy chrzęstno - kostnej kolana (OCD) z użyciem membrany Hyalofast i przeszczepów kostnych 10 500 zł
Uwolnienie z blizn kolana, leczenie przykurczu kolana po artrofibrozie (zwłóknieniu) 6500-8500 zł
Artroskopowe leczenie zespołu konfliktu pasma biodrowo - piszczelowego 5500-6500 zł
Zespolenie złamania kości w obrębie kończyny dolnej - indywidualnie 3500-9000 zł  200 - 5000zł
Usunięcie implantów / zespoleń metalowych z kończyny dolnej 2500 - 6000 zł
Artroskopowa stabilizacja fragmentu chrzęstnokostnego (OCD) 5500-7500 zł  300 - 800 zł
Operacja usunięcia wyrośli chrzęstno - kostnej - indywidualnie 3500-6000 zł
Leczenie operacyjne stawu biodrowego Cena Koszt implantu
Pozostanie na noc w oddziale 700 zł
Artroskopia biodra 12500-15000 zł
Artroskopowa Operacja biodra trzaskającego, strzelajacego 7000-11000 zł
Artroskopowa plastyka, naprawa, rekonstrukcja chrząstki stawu biodrowego 10 000 zł 4000-12000zł
Artroskopowe usuwanie ciał wolnych stawu biodrowego 11000-12500 zł
Artroskopowa naprawa obrąbka stawowego biodra 11000 - 13500zł
Operacja otwarta uszkodzenia obrąbka stawowego (mini - open, małoinwazyjna) 9500-11500 zł
Artroskopowe leczenie konfliktu panewkowo-udowego CAM / PINCER 12500-15500 zł
Leczenie operacyjne entezopatii przywodzicieli uda 4 000 zł
Artroskopowe usunięcie przerosłej błony maziowej biodra / synowektomia 9000-11000 zł
Operacja w leczeniu martwicy głowy kości udowej - nawiercenie i przeszczepy kostne 9000-12500 zł  5500-10000 zł
Operacyjne leczenie zespołu tarcia pasma biodrowo - piszczelowego 3000-5000 zł
Leczenie złamania kości udowej 5500-9000 zł  1300 - 3800zł
Artroskopowe uwolnienie nerwu kulszowego 12 500 zł
Artroskopowa naprawa ścięgien mm. pośladkowych 11500-13500 zł 500-3500 zł
Artroskopowa naprawa bliższego przyczepu ścięgien mm. zginaczy kolana 12 500 zł 1000-4500 zł
Leczenie operacyjne stopy i stawu skokowego Cena Koszt implantu
Operacja palca młoteczkowatego / młotkowatego stopy 1500-2500 zł  0 - 700 zł
Przeskórna korekcja palca młotkowatego 2000 - 3000 zł 0-500 zł
Endoprotezoplastyka stawu śródstopno-paliczkowego palucha 5000 - 7000 zł    2000 - 6000 zł
Endoprotezoplastyka silikonowa Swanson stawu śródstopno-palcowego 4500 - 6000 zł  1400 zł
Operacja palucha koślawego -  na otwarto, chevron, scarf 4000 - 5000 zł 300 - 600 zł
Operacja palucha koślawego sp. Lapidus - na otwarto/przezskórnie 5000 - 7000 zł 800 - 2000zł
Obustronna operacja palucha koślawego - na otwarto 6000 - 9000 zł 600 - 2500zł
Złożona rekonstrukcja przódstopia z paluchem koślawym, płaskostopiem poprzecznym i palcami młotkowatymi 5000 - 8000 zł 300 - 1500 zł
Przezskórna złożona rekonstrukcja przodostopia: palucha koslawego, płaskostopia poprzecznego, palców młotkowatych 6000 - 8000 zł 1000 - 2000 zł
Operacja palca szponiastego stopy 1500 - 2500 zł 0 - 900zł
Złożona rekonstrukcja przodostopia z paluchem koślawym i palcami młotkowatymi 4000-7000 zł  300 - 1000zł
Operacja palucha sztywnego stopy - cheilektomia, osteotomia 3000-5000 zł 300 - 600 zł
Artrodeza stopy 4300 - 9000 zł 400 - 2800 zł
Artrodeza (usztywnienie) stawu śródstopno - paliczkowego palucha 4000 - 6000 zł 600 - 2000 zł
Operacja usunięcia kostki dodatkowej stopy 2500-4000 zł
Operacja płaskostopia - złożona rekonstrukcja (indywidualnie) 4000-8000 zł 800 - 2500 zł
Podwójna/ potrójna artrodeza stępu 8000 - 10000 zł 1500 - 4000 zł
Operacja stopy opadającej - transfer ścięgien 5000-7000 zł 0 - 900 zł
Otwarta plastyka guza piętowego (pięty Haglunda) 4000-5000 zł
Operacja ostrogi piętowej 900 - 2200 zł
Operacja otwarta zerwanego ścięgna Achillesa 4000-5000 zł
Operacja artroskopowa lub małoinwazyjna zerwanego ścięgna Achillesa 5000 - 5500 zł  100 - 2000 zł
Operacja klasyczna zerwanego ścięgna Achillesa 4000 - 5000 zł
Przezskórne zeszycie zerwanego ścięgna Achillesa 5000 - 5500 zł
Tenoskopia ścięgna Achillesa 5 000 zł
Tenoskopia pochewki i kaletki ścięgna Achillesa 5 000 zł
Zabieg elektrodą Topaz ścięgna Achillesa - tendinoza, tendinopatia, znieczulenie miejscowe 2 300 zł
Rekonstrukcja zastarzałego uszkodzenia ścięgna Achillesa, transfer FHL 4000 - 8000 zł 2600 - 3200 zł
Operacja uszkodzonego więzozrostu strzałkowo-piszczelowego 5000 - 8000 zł 400 - 1200 zł
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-skokowego przedniego (ATFL) 4000 - 8000 zł 1200 - 3500 zł
Rekonstrukcja więzadła strzałkowo-piętowego (CFL) 5000 - 8000 zł 200 - 1200 zł
Leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego 6000 - 8000 zł 400 - 2800 zł
Leczenie operacyjne pełnej niestabilności bocznej stawu skokowego (obu więzadeł ATFL i CFL) 6000 - 8000 zł 1000 - 2000 zł
Artroskopowa reinsercja ATFL 8000 - 10000 zł 1000 - 2000 zł
"Leczenie operacyjne niestabilności stawu skokowego techniką ""internal bracing""" 5500 - 7500 zł 400 - 2800 zł
Artroskopia lecznicza stawu skokowego, usunięcie wyrostka Stieda, os trigonum - przedział tylny 5500 -7500 zł 400 zł
Artroskopia lecznicza stawu skokowego (np. usunięcie fałdu, konfliktu, ciała wolnego) 5500 - 7000 zł
Artroskopia lecznicza stawu podskokowego 5500-7000 zł
Artroskopowe usunięcie ciał wolnych ze stawu skokowego 5500 - 7000 zł
Usztywnienie - artrodeza stawu skokowego sposobem klasycznym - na otwarto 7000-9000 zł  800 - 1300 zł
Artrodeza podskokowa - usztywnienie stawu podskokowego 7000-9000 zł
Artroskopowa synowektomia stawu skokowego (usunięcie błony maziowej) 5500-7000 zł
Leczenie złamania w obrębie stopy 3500-7000 zł  800 - 3000 zł
Leczenie złamania w obrębie stawu skokowego  4500 - 10000 zł 800 - 5000 zł
Tenoskopia w obrębie stopy 4400-6000 zł
OATS (tzw. Mozaikoplastyka) stawu skokowego 8 000 zł
Rekonstrukcja troczków mięśni strzałkowych, naprawa ścięgien mięśni strzałkowych 4500 - 7000 zł
Rekonstrukcja zerwango ścięgna z użyciem kotwicy tytanowej lub szmatkowej 3500-5500 zł  400 - 700 zł
Artrodeza (usztywnienie) w obrębie stopy 4300-9000 zł  400 - 2800 zł
Uwolnienie zespołów ucisku nerwów na poziomie stopy 3800-4800 zł
Leczenie uszkodzeń rozcięgna podeszwowego 3500 - 5500 zł
Leczenie operacyjne metatarsalgii - osteotomia Weil 3800-4800 zł  80 - 360 zł
Leczenie operacyjne metatarsalgii - przeskórne maloinwazyjne 3500 - 4000 zł
Usunięcie zespoleń metalowych w obrębie stopy 1500-4000 zł
Synowektomia w obrębie stopy metodą artroskopową lub klasyczną 5500 - 7000 zł
Artroskopia stawu śródstopno - palcowego 4 500 zł
Wycięcie ganglionu w obrębie stopy 2500-4500 zł
Wycięcie rozcięgna podeszwowego - choroba Ledderhose 3000 - 5000 zł
Resekcja guzów w obrębie stopy i stawu skokowego 2500 - 7000 zł
Operacja uwolnienia nerwu strzałkowego 3500-4500 zł
Operacja uwolnienia nerwu piszczelowego 3500-4500 zł
Operacja usunięcia nerwiaka Mortona 4 000 zł
Operacja uwolnienia nerwu piszczelowego i Baxtera 3500 - 5000 zł
Naprawa uszkodzenia chrząstno - kostnego stawu skokowego  6000 - 9000 zł 3000 - 5000 zł
Panartrodeza stawu skokowego - gwóźdź odpiętowy 8000 -zł 2000 - 3500 zł
Endoprotezoplastyka stawu skokowo-goleniowego 10000 - 15000zł 10000 - 15000
Leczenie neuralgii Mortona przezskórnie elektrokoagulacją 2 500 zł
Leczenie operacyjne kręgosłupa
Blokady p/bólowe kręgosłupa pod skopią rtg 700 zł